Kuidas koostada hea kampaaniabriif meediaagentuurile?

Kuidas koostada hea kampaaniabriif meediaagentuurile?

Kampaaniabriifidest ei pääse mööda ükski agentuuris töötav või agentuuriga koostööd tegev inimene. Vaatamata sellele, et tegemist on koostöö väga tähtsa osaga, ei tehta seda alati piisavalt põhjalikult, et briif lihtsustaks mõlema osapoole tööd, mis peaks olema tegelik eesmärk. Seetõttu panime kokku mõned tähtsamad punktid, mida kampaaniabriifi koostamisel peab silmas pidama.

Enne veel, kui jõuame täpsemate punktide juurde, rõhutaksime, et kampaaniabriifi pikkus, põhjalikkus ja täpsus sõltub väga palju olemasoleva koostöö pikkusest ja agentuuri spetsialisti kontaktist (üldiselt projektijuht või kliendisuhete juht). Kui tegemist on aga hankega, peab arvestama, et kõikidel osalevatel agentuuridel ei pruugi olla kogu konteksti teie varasemate õnnestumiste ja ebaõnnestumiste kohta meediamaastikul. Seetõttu on väga tähtis juba eelnevalt lisada pigem rohkem informatsiooni, mis vähendaks teile esitatavaid küsimusi ning agentuur saaks kohe hakata tegelema kampaaniabriifi lahendamisega.

Briifi sisu

Alusta ülesande püstitust konteksti andmisega. Esimeses osas tasub kohe lahti kirjutada, mis kampaaniaga on tegemist, missugust peamist sõnumit on plaanis kasutada, millised on kampaania sihtgrupid, millal kampaania toimub ja võimalusel ka kampaania eelarve. Need tähtsad infokillud annavad spetsialistile juba ettekujutuse, millistesse kanalitesse võiks sõnum hästi sobida ja kuidas kampaaniat perioodi vältel täpsemalt ajastada. Selles osas ei peagi minema veel nii täpselt detailidesse, vaid tähtis on anda laiem ülevaade tulevast kampaaniast. Detailsemaks mine järgmistes punktides.

Kuigi kampaania sõnum võib anda juba päris suure vihje sellele, mis tüüpi kampaaniaga on tegemist, too see ikkagi järgmises osas välja. Lisaks kampaania tüübile on tähtis agentuuri jaoks kirja panna ka reaalne numbriline eesmärk, mida saab hiljem analüütiliste tööriistade või uuringute läbiviimise abil mõõta. Kampaania tüüpide all peame silmas, et kas tegemist on näiteks müügi-kasvatamisele, kaubamärgi teadlikkuse kasvatamisele või toote eelistatavuse tõstmisele orienteeritud kampaaniaga. Kui jõuad eesmärgi kirjapanekuni, on tähtis, et enne eesmärgi seadmist oleks mõõdetud ka edukuse hindamiseks mõeldud mõõdiku hetkeseis, mille põhjal saab koos etteantud eelarvega võrdluses hinnata, kas tegemist on realistliku eesmärgiga või mitte.

Peale kampaania detailide põhjalikku kirjeldamist peaks lisama lihtsamaks arusaamiseks või agentuuri poolt paremate soovituste tegemiseks natuke taustinfot. Pane kirja, mida olete varasemates kampaaniates teinud, mis on läinud hästi ja mis halvasti ning mis on kampaania täpsem taust. See punkt on väga tähtis just uue agentuuri või uue kontaktiga koostööd alustades, mis välistab suure tõenäosusega vanade vigade kordamist ja annab parema arusaama, mis kampaaniaga on tegemist ja miks Sinu ettevõte sellist kampaaniat korraldab. Ka pikaajalise partneriga võib vahepeal meeldetuletuseks ikka välja tuua mõned head ja vead, mis varasemate kampaaniatega on olnud, et ärgitada agentuuri spetsialiste taas mõtlema, kuidas saaks neile ette antud briifi paremini lahendada.

Viimaseks pane kirja, et mis peaks kindlasti kampaanias kaasatud olema. Vahet ei ole, kas tegemist on kindla kanali, formaadiga või soovid, et just mingil kindlal ajal oleks kampaania reklaam ühes sinu soovitud kanalis. See lihtne osa vähendab väga palju edasi-tagasi e-mailide või kõnede põrgatamist ja aja kulu, mida saaks kasutada kõigile sobiva meediaplaani koostamisele. Kui agentuuris kampaaniabriifi lahendav spetsialist näeb, et sinu soovitud lahendus ei ole kõige parem variant antud kampaania vaates, siis antakse sulle sellest kindlasti teada ja sellisel juhul saab arutada, mis oleks sobivam lahendus.

Loodame, et see ülevaade ühest heast kampaaniabriifist andis sulle mõtteid juurde, kuidas järgmine kord enda aja säästmiseks panna kokku veel põhjalikum ja parem kampaaniabriif. Sellest saavad lõpuks kasu mõlemad, nii sina ise kui ka agentuur. Ootame hea meelega kõiki põhjalikke kampaaniabriife digital.estonia@iprospect.com.