Kuidas tarbija hinge näha?

Dentsu tarbijauuring Consumer Connection System ehk CCS aitab Eesti inimesi väga põhjalikult tundma õppida ja annab hea pildi sellest, millised nad inimestena on ja kuidas meediat tarbivad.

CCS aitab vastata järgmistele küsimustele:

Sihtrühm

Kes on meie peamine tarbija, kui palju neid kokku on ja missugused võiksid sellest tulenevalt olla ärieesmärgid?

Pakkumine

Mis tüüpi inimesega on tegemist, mida nad ootavad, mis võtmes peaksid olema meie pakkumised?

Kõneviis

Mis on nende jaoks oluline, kuidas nad ennast väljendavad, missugust sisu peaksime neile pakkuma?

Meedia

Kuidas nad meediat tarbivad, kust me nad üles leiame, et oma info nendeni viia?

CCS aitab süveneda väga erinevatesse sihtrühmadesse:

›  tavapärased demograafilised, näiteks: sugu, vanus, peamiste ostude eest vastutaja jne

›  käitumuslikud, näiteks: podcast’ide kuulajad, sagedased apteegis käijad

›  väärtuste järgi tehtud sihtrühmad, näiteks: keskkonna hoidmise nimel tegutsevad inimesed

Näide › Keskkonna hoidmise nimel tegutsejad:

Keskkonna hoidmise nimel tegutsejaid on Eestis 32% ehk 274 000 inimest. Nad on peamiselt vanuses 20-40a, nende hulgas on keskmisest rohkem naisi ja eestlasi. Nad elavad üle Eesti erinevates asulates ja regioonides ning on keskmisest pigem kõrgema sissetulekuga.

Nende jaoks on oluline teada kuidas ja millest tooted tehtud on, nad on valmis keskkonna nimel pingutama ja rohkem maksma. Tervislik eluviis on nende jaoks teine väga oluline teema. Lisaks on nad valmis proovima uusi brände ja eelistavad Eesti tooteid.

Väärtustena iseloomustab neid heasoovlikkus ja ümbritseva keskkonnaga arvestamine. Traditsioonid, millegi tegemine nii nagu alati on tehtud on nende arvates vale.  Nad on uudishimulikud  ja laia silmaringiga – jälgivad uudiseid, tunnevad huvi poliitika ja teaduse vastu. Õppimine ja lugemine on nende jaoks väga olulised.

Kulutavad meediale keskmisest pisut vähem aega, kokku 9h 7min päevas. Päevas puutuvad nad kokku 17, nädalas 26 ja kuus 32 touchpointiga, seda on keskmisest pisut rohkem. Nad on keskmisest suuremad video ja audiosisu striimijad.

Nende lemmikkanalid on ETV, Spotify, Netflix, Eesti Ekspress ja Eesti Päevaleht.

CCS on suurim tarbijauuring Eestis

›   3000 vastajat

›   18-69a elanikkond, esinduslik valim

›   70 minutit pikk uuring

›   2023. aasta andmed

CCS on globaalse haardega

  • 400 000 vastajat üle maailma

    Kokku 4,2 miljardit andmepunkti

  • Viiakse läbi 70 riigis

    Info on kattuv 85% ulatuses Austraaliast USA-ni

  • Katab 70+ touchpointi

    Efektiivseimate meedialahenduste leidmiseks

Äratasime huvi?

Jäta meile oma kontaktandmed ning leiame üheskoos lahenduse.