Kuidas jääda silma online uudismeedias?

Kuidas jääda silma online uudismeedias?

Usume, et üsna suur osa meid ümbritsevatest inimestest mingil ajahetkel veedavad aega uudiseid lugedes. Mõni kord kuus, mõni kord nädalas, mõni ka mitu korda päevas. Uudismeedia on üheks vaieldamatult oluliseks osaks meediakasutuses. Online uudismeedia tarbimise suurenemine on mänginud kaasa tarbijakäitumise muutusele. Oleme jõudnud sellesse faasi, kus vahetu info kättesaadavus ning selle omaks võtmine on muutunud ootuspäraseks ning oodatuks.

Olles osa kiiresti edasiliikuvast online maailmast, on info allikaid tohutus hulgas, mis mängib suurt rolli inimeste ootustes. Üha enam soovitakse olla kursis uue huvipakkuva informatsiooniga kiirelt ning mugavalt. Lisaks erinevate kasutajatüüpide ja seadmete rohkusele võib tunduda keeruline valida õige kanal ning seadme tüüp selleks, et jõuda justnimelt selle tarbijani, kes sarnaneb teie ettevõtte profiiliga.

Soovime välja tuua mõned tähelepanekud, mida tasuks meeles pidada selleks, et uudismeedias edukalt reklaamkampaania läbi viia.

Uudismeedias on onlines nagu ka teles reklaamidele kuvamiste mahupiirangud

Kampaaniat targalt ette planeerides tuleks meeles pidada seda, et onlines on reklaampindadele kuvamistele mahud. Ehk tuues näite on siteheader formaadil märtsi kuus vaba mahu suurus näiteks 2 miljonit kuvamist ning kui soovid, et reklaami kuvataks rohkem kui vaba maht, siis seda kahjuks kanal ei saa täita. Lisaks sellele, et maht, millega soovitakse tarbijateni jõuda oleks mahupiirangute sees, tuleb jälgida ka seda, et reklaami kuvamiste arv kas päevas või kampaania perioodil oleks piisav, et see mõjuvat efekti omaks. Liiga väikese mahu peal kipub sõnum kaduma, mis pärsib ka tulemusi. Näiteks soovitatakse, et kui tahta väga tugevalt sõnumiga üleval olla, siis 2-3 korda päevas või siis 6-8 korda kampaania jooksul.

Erilahendused, mis paistavad rohkem silma

Selleks, et tavabännerite ning artiklite seas veel enam silma paista, soovitame võimalusel kasutada kohaliku meedia abil võimalust luua erilahendus projekt. Eriprojektide puhul on tegemist kliendi ja kanali koostöös valmiva projektiga. Selliste erilahenduste puhul ei mõtle vaid eriliste efektidega bännereid vaid ka suuremaid kombineeritud projekte, mis aitavad kaasa kampaania sõnumi veel paremale edasi andmisele. Kui soovite rohkem infot erilahenduste kohta, võite julgelt meiega ühendust võtta.

Ülesihtimine ja kontekstuaalne sihtimine

Kui oled valmis mõelnud, mis kanalis ja formaadis reklaamiga sooviksid pildis olla, siis üheks oluliseks osaks on kampaanias ka sihtgrupp, kelleni reklaamsõnum peaks jõudma. Võttes arvesse kanalite külastajate arvusid ning külastamise sagedust, soovitame pigem mitte minna väga detailidesse sihtimise parameetritega. Piisab juba sellest, kui jätta kampaania sihtimise aluseks geograafiline piirkond ning demograafilised näitajad. Kuna tarbijad külastavad uudismeediaid erinevalt, siis tagab sõnumi kohale jõudmine õige inimeseni üsna lai sihtimine uudismeedias. Kui aga kampaania sõnum sobiks näiteks mingi konkreetse alamteema juurde, siis saab kasutada ka kontekstuaalset sihtimist, olles reklaamiga olemas kindlate teemade juures. Näiteks kui ettevõtte tegevusvaldkond on taimekasvatusega seotud, siis saab reklaami kuvada ka läbivalt näiteks Postimehe Maa Elu rubriigis või siis näiteks Delfi Maalehe rubriigis.

Sisu loeb sisuturunduses

Uudismeedias liigub trend üha enam mõtestatud ja reaalselt kasuliku sisu levitamisele, seetõttu on sisuturundus hetkel väga populaarne meediaväljund. Mida paeluvam ja tarbijat kõnetavam on sisu, seda suuremat tähelepanu see saab. Sisuturunduse mõte ei ole enam puhas reklaamtekst, vaid pigem liigutakse edasi selle suunitlusega, kus räägitakse sellest, kuidas pakutav toode või teenus saaks reaalselt aidata kaasa elukvaliteedi tõstmisele või anda täiendavat lisaväärtust igapäeva ellu.

Kiire eluviisiga inimeste jaoks on oluline hõlpsasti kättesaadav info, mis oleks usaldusväärne. Olles reklaamiga seal kanalis, mida sinu tarbija külastab, suurendame sõnumi kohalejõudmise tõenäosust ning kampaania edukust. Online uudismeedia maastik võib tunduda reklaamidest üleküllastunud, kuid on kanalina kampaaniat planeerides kindlasti möödapääsmatu.

Kui oled oma mõtetega liikumas ka selles suunas, et sooviksid uudismeedias reklaamidega olla nähtav, siis julgelt innustame Sind võtma ühendust meie dentsu digitiimiga aadressil digital.estonia@iprospect.com.