Dentsu uuring: 53% Eesti elanikest ostavad jõulukingitused enne detsembrit

Dentsu uuring: 53% Eesti elanikest ostavad jõulukingitused enne detsembrit

Dentsu meediaagentuuri strateegiajuhi Kristiina Kaasiku sõnul algab jõulukingituste ostmine juba augustikuus ja üle poole Eesti inimestest on jõulukingituse ostuotsuse langetanud enne detsembri algust.


Dentsu hiljutisest uuringust, mis viidi läbi koostöös Norstatiga ja milles osales 500 inimest, selgus et 81% Eesti elanikest, vanuses 18-64, plaanivad eelolevateks jõuludeks osta kingitusi. Ligikaudu 15% ei plaani kingitusi teha ning 4% meisterdavad kingitused ise.

Uuringust selgus, et 4% kingituste ostjatest alustab jõulukingituste ostmisega juba augustis ning septembri lõpuks on alustanud juba 8% kingituste ostjatest. Oktoobris plaanib jõulukingitusi osta 10% ning novembris lausa 35% Eesti elanikest. Seega on novembri lõpuks 53% Eesti elanikest vähemalt osaliselt jõulukingitused juba ära ostnud.

Lisaks näitavad uuringu tulemused, et varajasemad kinkide ostjad on eelkõige naised ehk 50% naistest ja ainult 33% meestest alustavad jõulukingituste ostmisega enne novembri lõppu. Mehed jätavad kingiostud pigem detsembrisse (43%). Võrdluseks hiljutisest IPA Suurbritannias läbiviidud uuringust selgus, et 44% brittidest kavatseb jõuluostud teha juba enne aasta suurimat ostupäeva Musta Reedet (inglise keeles Black Friday, mis on käesoleval aastal 25.11.22).


Tänu COVID-19 pandeemiale muutus inimeste ostukäitumine ja üha enam eelistatakse e-kaubanduse võimalusi. Siiski ei näita dentsu uuringu tulemused, et jõulukingituste ostmisel eelistataks üksnes e-poode. 50% Eesti elanikest plaanivad jõulukingitusi osta nii internetist kui ka füüsilisest kauplusest. Ainult 4% plaanib sellel aastal osta kõik jõulukingitused internetist ja 19% enamus kingitustest internetist. Füüsilistest kauplustest plaanivad kõik kingitused osta 30% vastanutest.

Enam eelistavad kauplustest osta just mehed (34%), mis ilmselt on ka tingitud sellest, et 43% meestest jätab jõulukingituste ostud detsembrisse ning internetist tellides ei pruugi need enne jõule kohale jõuda.

Soovitame jõulueelsete meediakampaaniatega alustada juba oktoobri alguses, et osutuda suurema tõenäosusega ostuotsuse hetkel tarbija valikuks. Jõulueelsel perioodil on sobilikuimad imago ehk brändi tugevdavad storytelling kampaaniad, mis loovad tugeva emotsionaalse sideme tarbija ja brändi vahel. Tänu sellele on tarbijad tavapärasest ka vähem hinnatundlikud konkreetse brändi suhtes. Kuna jõulukingituste ostuotsuseid tehakse endiselt nii internetis kui füüsilises poes, on väga oluline kasutada jõulueelsetes meediakampaaniates online ja offline kanalite sünergiat. Konkreetse strateegia ja meediaplaani jaoks soovituste saamiseks olete oodatud meiega ühendust võtma.

*IPA ehk Institute of Practitioners in Advertising