Dentsu prognoosib 2024. aastaks globaalset reklaamikulutuste tõusu 5,0%

dentsu Global Ad Spends 2024
  • Globaalne reklaamituru kasv on aastaks 2024 nüüd ennustuslikult 5,0% (vs. 3,3% 2023. aastal), jõudes 754,4 miljardi dollarini – kulutused suurenevad Ühendkuningriigis, Saksamaal, USA-s, Jaapanis ja Prantsusmaal.
  • Digitaalmeedia ületab varasemaid kasvuootusi ja nüüd prognoositakse, et see kasvab 7,4%, moodustades 2024. aastal 59,6% kogukulutustest – sealjuures on jaemüügimeedia ja tasulise sotsiaalmeedia kasv kahekohaline.
  • Prognoositakse, et ainuüksi USA presidendivalimised moodustavad umbes kolmandiku (11 miljardit dollarit) 2024. aasta reklaamikuludest.

Prognoositakse, et 2024. aastal kasvavad reklaamikulutused kogu maailmas 5,0%, vastavalt dentsu globaalsetele reklaamikulude prognoosidele, mida aasta keskel uuendatakse, uurides suuri muutusi reklaamikuludes geograafia ja meediakanalite kaupa 56 turul. Kokku oodatakse aasta lõpuks maailmas 754,4 miljardit dollarit kulutusi. See aastane kasv ei ole mitte ainult kiirem kui 2023. aastal täheldatud näitaja (mis ise ületas prognoose 3,3% kasvuga aasta võrdluses), vaid ületab ka maailmamajanduse tempot 1,8 protsendipunkti võrra.*

12 suurimal turul** prognoositakse inflatsiooniga korrigeeritud kasvuks 2024. aastal 2,6% (vs. 5,2% jooksevhindades) – meediainflatsioon näitab languse märke, kuid on endiselt kõrge, eriti televisiooni ja nõutud digitaalsete videoformaatide puhul, nagu sotsiaalmeedia video.

Dentsu Eesti strateegiajuhi Kristiina Kaasiku sõnul globaalne reklaamikulutuste kasv käib majandusest ees ning aasta on alanud oodatust kiiremas tempos. Prognoosime, et kulutused jätkavad aasta teisel poolel samas rütmis, kuna suured spordisündmused tõmbavad ülemaailmset tähelepanu. Ainuüksi novembris toimuvad USA presidendivalimised moodustavad prognooside kohaselt umbes kolmandiku (11 miljardit dollarit) 2024. aasta reklaamikuludest.

Kanali vaatenurgast tõstab dentsu 2024. aasta globaalsete reklaamikulude prognooside aruanne esile, et digitaalmeedia jääb 7,4%-ga eeldatavasti kõige kiiremini kasvavaks kanaliks, ulatudes 449,3 miljardi dollarini ja moodustades 59,6% ülemaailmsetest reklaamikuludest.

Reklaamikulude märkimisväärset kasvu prognoositakse järgmistele meediatüüpidele: jaemüügimeedia (+32% eelmise aastaga võrreldes, 17,7% kolme aasta liit-aastane kasvumäär aastaks 2026), makstud sotsiaalmeedia (+13,7% eelmise aastaga võrreldes), programmatic (+10,9% eelmise aastaga võrreldes), tasuline otsingureklaam (+7,7% eelmise aastaga võrreldes) ja online video (+6,7% eelmise aastaga võrreldes).

Kuigi prognooside kohaselt väheneb TV osakaal kulutustest veidi, 22,5%-ni, kasvab televisioon 2024. aastal prognooside kohaselt 2,6% ja meelitab ligi 170,0 miljardit dollarit investeeringuid. Kasvu ajendavad nutiteleritega seotud reklaamikulutused (+24,2% eelmise aastaga võrreldes), kuna voogedastusplatvormid suurendavad oma reklaamipakkumisi, mis on praegu piisav, et takistada TV kulutuste vähenemist (-0,4% eelmise aastaga võrreldes).

Kui printreklaami kulutused vähenevad prognooside kohaselt jätkuvalt (-2,6% eelmise aastaga võrreldes), siis teiste meediakanalite kulutused peaksid 2024. aastal suurenema: välimeedia 4,2%, audio 0,4% ja kino 4,8%.

dentsu Global Ad Spend Forecast May 2024

Dentsu globaalsete reklaamikulude prognoosides eeldatakse, et 12 suurimal turul kasvavad kiiresti kaks tööstusharu: reisimine ja transport (+8,1%), kuna turism saab jätkuvalt kasu pandeemiajärgsest taastumisest, ning meedia ja meelelahutus (+6,5%), mis on tingitud sisu kiirest levikust ja voogedastusteenustest.

Dentsu Eesti grupi meediaagentuuri CARAT juhi Kristo Reilandi sõnul näeme ka Eestis sarnaseid arenguid reklaamiturul ning digitaalmeedia on ka meie lähiturgudel kiiremini kasvav kanal. „Suurt mõju avaldavad lisaks käesoleva aasta suurtele spordisündmustele ka Euroopa Parlamendi valimised“ kommenteerib Reiland.

Täieliku dentsu globaalsete reklaamikulutuste prognooside aruande saab tasuta alla laadida siit: www.dentsu.com/ad-spend-may-2024  

* Põhineb Rahvusvahelise Valuutafondi prognoosidel (Steady but slow: resilience amid divergence, Aprill 2024)

** 12 suurimat jälgitavat turgu: USA, Hiina, Jaapan, Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Austraalia, Brasiilia, India, Kanada, Itaalia, Hispaania