Dentsu ja Norstati COVID-19 meediatarbimise uuringu 3. laine tulemused

Dentsu ja Norstati COVID-19 meediatarbimise uuringu 3. laine tulemused

Dentsu Data Labis viis oktoobrikuus taas läbi uuringu koostöös uuringufirmaga Norstatiga COVID-19 järelmõjude osas. Selgus, et  sügiskuudel on oluliselt muutunud tarbijate liikumisharjumused ehk eelistatakse varasemast enam jalgsi- või jalgrattaga liikumist ning meediatarbimine teinud olulise kasvu.  

Kommenteerib dentsu uuringute juht Liisel Kalda ning detailsemalt on võimalik vaadata saadud tulemusi dentsu Data Labs dashboardidest: 

Dentsu uuringute juht Liisel Kalda selgitas, et koostöös uuringufirmaga Norstat viidi kolmandat korda läbi kolme riigi tarbijate harjumusi analüüsiv uuring, mille põhieesmärk oli mõõta tarbimisharjumuste ja meediaturu muutuseid seoses koroonaviiruse levikuga.  

„Kõigis kolmes Balti riigis on võrreldes kevadise viiruseperioodiga muutunud tarbijad oluliselt liikuvamaks – suurenenud on nii autosõitude kui ka jalgsi- ja või jalgrattaga linnas liikumine. See omakorda on muutnud ka meediaturu osakaale – kasvanud on raadiokanalite kuulamine ning paberväljaannete lugemine. Uudistega kursis olemine TV-s ja online-kanalites, mis tegi suure hüppe pandeemia alguses, liikus juba suvel tagasi tavalisele tasemele ning on seal püsinud ka sügisel. Ometigi näiteks Eestis on TV võitnud koroonaviiruse leviku järel juurde just noori vaatajaid,“ selgitas Kalda.  

Ta rõhutas, et viiruse mõju meediatarbimisele on olnud läbivalt positiivne ehk kõik meediatüübid on võitnud juurde jälgijaid, sest inimeste huvi uudiste vastu on üldiselt kasvanud.  

„Võrreldes kevadega kulutavad varasemast vähem aega raadio kuulamiseks nooremad sihtrühmad ning prindiväljaandeid loevad pisut vähem vanemad ning väiksema sissetulekuga tarbijad. Võrreldes kevadega on muutunud sagedamaks ühistranspordi kasutamine ning poes käimine – seda eelkõige vanemate inimeste ja naiste seas,“ nentis Kalda.  

Küsimusele, mida ootavad tarbijad ettevõtetelt, vastas 51% uuringus osalejatest, et kõige olulisem on oma töötajate eest hoolitsemine ning võrdväärselt (37%) oluline on nii tarbijate julgustamine viiruse leviku tõkestamiseks vajalike meetmete kasutamiseks – näiteks maskide kandmiseks või käte desinfitseerimiseks – aga ka kontaktivaba teenuse osutamiseks.  

„Seejuures internetipõhise teenuse pakkumine on kõige enam oodatud Eesti tarbijate poolt ning vähem olulisem Lätis ja Leedus, kus olulisemad on ettevõtete pakutavad allahindluseid,“ nentis dentsu uuringute juht.  

Meedia- ja digiagentuuride grupi dentsu ning uuringufirma Norstat läbi viidud uuringus osales 1000 baltikumi tarbijat. Uuring viidi läbi internetiküsitlusena kolme riigi suuremates linnades elavate elanike seas.