Dentsu grupi CMO Survey 2020 uuringutulemused

Dentsu grupi CMO Survey 2020 uuringutulemused

Dentsu grupi CMO Survey 2020 uuring: turundajate number üks väljakutse on mõista, kuidas on muutunud tarbijate käitumine seoses Covid-19 pandeemiaga ja kas need muutused on püsivad.

Kogumahus CMO Survey 2020 on alla laaditav SIIT

Dentsu grupp viis kolmandat aastat läbi rahvusvahelise uuringu CMO survey, milles osales 1361 turundusjuhti 12st riigist, andes kõige laiapõhjalisema ülevaate turundussektori väljakutsetest ja võimalustes erinevates riikides.  Uuringust ilmnes , et sõltumata riigist, on turundajate number üks väljakutse mõista, kuidas pandeemia on muutnud tarbijate käitumist ning kas need nähtused on jäävad. Lisaks, kas online-treeningud ja suhtlusplatvormide kaudu peetavad sünnipäevad on uus normaalsus või kaovad ühes viiruse ja piirangutega.

Teisel ja kolmandal kohal on mure väheneva tarbimise pärast ning kuidas kohaneda tarbijate muutunud ootustega. Seejuures on oluline mõista, et kriis ei ole valdkondi ja ettevõtteid tabanud sarnaselt. 35% uuringus osalenud turundusjuhtidest hindas, et Covid19 pandeemia on nende organisatsiooni toimimist mõningaselt mõjutanud ja 8% tõid esile, et kriis on nende äri isegi aidanud. Vaid 7% uuringus osalenud vastajatest leidsid, et tegemist on eksistentsiaalse ohuga nende ettevõttele.

Järgmise 12-kuu turunduseelarvete kontekstis on oluline erinevus, kas tegemist on suure, keskmise või väikese ettevõttega. Samal ajal kui 54% suurettevõtetest näevad, et turunduseelarve isegi kasvab, siis 47% väiksematest ettevõtetest (kuni 250 töötajat) on veedunud, et eelarve langeb.

Enamik turundusjuhte hindasid, et viirusest tingitud olukord mõjutab oluliselt digikanalite osatähtsust nii turundus- kui ka kaubandustegevustes. Üle 90% vastanutest ütlesid, et plaanivad suurendada digikanalite osa turunduseelarves ja 84% tõid esile välja ka e-kaubanduse suurema fookuse. 

„Agentuuridel on võtmeroll, et juhtida oma kliente läbi muutuva ja keerulise aja. Turundusjuhtide ootus agentuuridele on kõrge – eelkõige tähtsustatakse  innovaatilist ja kiiret tuge, sest ilma selleta lühikese aja jooksul muutunud olukorras hakkama ei saa. Iseäranis oluline on see digitaalsete lahenduste kasutamisel. Lisaks saavad agentuurid abiks olla andmete kasutamisel kliendi vajaduste analüüsimisel ning eesmärkide saavutamisel. Nüüd, mil kliendi teekond ostukeskkondadesse on paremini jälgitav, oodatakse agentuuridelt nutikat planeerimist,“ selgitas dentsu Eesti juht Britte Maidra. Ta nentis, et uuringu tulemustes lähtuvalt on hea uudis see, et valdav osa turundusjuhtidest on oma koostööpartneritega rahul ja pigem nähakse agentuuriga partnerlusest kasu.

Maidra rõhutas, et CMO Survey tulemuste põhjal näevad peaaegu pooled (47%) turundusjuhtidest oma peamise rollina jätkuvalt ettevõtte kasvu tagamist. Teiseks peamiseks ülesandeks peetakse arusaamist tarbijast ja turust ning kolmandal-neljandal kohal on võrdselt kliendikogemuse arendamine ning uute toodete ja teenuste arendus. 

Dentsu Eesti juht selgitas, et CMO Survey tulemustest joonistust välja 5 põhilist märksõna, mida 12 riigi turundusjuhid täna koostöös ja oma valdkonnas väärtuslikuks peavad:

  1. Empaatia – kuidas sisuliselt reaalajas mõista klientide ootusi, hirme, kuidas olla oma klientidele toeks ja olemas. Selleks on vaja tarbija käitumist paremini tunda, mis on tänu e-kanalite kasutuse kasvule nüüd rohkem võimalik.
  2. Agiilsus, julgus tegutseda – ka suured ja pikaajalised ettevõtted peavad nüüd mõtlema ja käituma nagu start-upid. Pikalt mõelda pole võimalik, tuleb olla kiirelt kohanev. Julgeda teha kiireid otsuseid, muuta tooteid ja teenuseid nüüd ja kohe. Oluline on kliendilt saadavat sisendit, kas siis andmete või uuringute pealt, kasutada teenuse, toote, sõnumi kohandamiseks.
  3. Koostöö – valmidus teha koostööd nii ettevõtte sees kui ka väliste partneritega. Koos ollakse tugevamad, sünnivad uued lahendused ja suurema tõenäosusega tullakse kriisist ja muutuste keerisest kiiremini välja.  
  4. Konsolideerumine – paraku on suured ettevõtted tihti kriisidele vastupidavamad, mistõttu tuleks vaadata, kas ja kuidas ettevõtte sees jõud ühendada. Väiksematel ettevõtetel ei pruugi olla võimalust end pildil hoida, mistõttu kaovad nad tarbijatel silmist ja meelest.
  5. Läbipaistvus – turundusjuhid toovad esile, et klientidest arusaamine ja nende ootustele vastamine on oluline, aga ka kodu peab korras olema, st ettevõtte töötajate heaolu ja kindlus on kõige olulisemad.

Uuring toimus kolmandat aastat ning raportis on ära toodud ka muutused võrreldes varasema kahe aastaga. CMO survey 2020 raport on kogumahus alla laaditav dentsu Estonia kodulehelt: SIIT

Uuringus osalesid turundusjuhid Inglismaalt, Itaaliast, Saksamaalt, Ameerikast, Prantsusmaalt, Venemaalt, Austraaliast, Hiinast, Indiast, Jaapanist, Hispaaniast, Brasiiliast. Igast riigist vähemalt 100 ettevõtet, kelledest omakorda 40% suurettevõtted, kus vähemalt 1000 töötajat. Andmeid koguti perioodil mai-juuni 2020.