Dentsu Eesti töötajad läbivad töökohal investeerimiskoolitusi

Dentsu Eesti töötajad läbivad töökohal investeerimiskoolitusi

Turbulentsed ajad ning meeskondlik majandusnäitajate jälgimine tekitas Dentsu Eestis meeskonnas huvi end koos investeerimisvaldkonnas arendada. Kui poolteist aastat tagasi toimus esimene investeerimiskoolitus, siis nüüd on lisaks kohvipausi vestlustele saanud sellest juba meeskonnakoolituste traditsioon. Miks erialavälise koolitusega meediaagentuuris alustati, selgitab Dentsu Eesti CEO Britte Maidra-Torro.


Mõte korraldada dentsukatele meeskondlik investeerimiskoolitus tekkis 1,5 aastat tagasi. „Investeerimisest räägiti aina enam juba paar aastat ja ka dentsu tiimi omavahelistes vestluses tulid erinevad varaklassid järjest enam jutuks,“ kirjeldas idee sündi dentsu tegevjuht Britte Maidra-Torro.


Britte sõnul olid tiimiliikmed investeerimisega puutunud kokku erineval tasemel, st oli neid, kes olid juba aastaid investeerimisega tegelenud kui ka neid, kes veel kogusid teadmisi ja julgust, et alustada. Ometigi huvi majanduses toimuva vastu on eranditult kõigil.


„Pärast investeerimiskoolitusi läbi viidud tagasisideküsitlusest selgus, et 67% vastanutest tegeles investeerimisega juba enne ning 25% vastasid, et plaan investeerida oli küll varem, kuid koolitused on nüüd julgustanud alustama,“ nentis Britte, hinnates, et erialaväline koolitus suurendas meeskonna ühtsust ning toetas elulisi valikuid tegema.


Esimene dentsukate investeerimiskoolitus toimus 2021. aasta märtsis, mil Eesti üks tuntumaid investoreid ja 2022. aasta Investoriks nimetatud Kristjan Liivamägi rääkis tiimile sissejuhatavatel: kuidas investeerimisega alustada, kuidas käituvad erinevad varaklassid majandustsüklifaasides ning mida tuleb portfelli ehitades silmas pidada. Lisaks jagas Liivamägi ka juhiseid, milliseid majandusnäitajaid jälgida ning millistel portaalidel silm peal hoida enne kui investeerimisotsus langetada.


Dentsu juht selgitas, et kuna aga eelmised kaks aastat on majanduses olnud üsna turbulentsed ja teadmatust ning ebakindlust on olnud palju, siis tekkis tiimis arutelu, et kuidas end selles olukorras kindlamalt tunda ning milline peaks olema investeerimistaktika olukorras, kus kõik pealkirjad meedias kuulutavad rasket saabuvat perioodi ning kätte on jõudnud inflatsioon ja kasvanud kulud, külvavad paanikat.


„Lahenduseks leidsime, et on taas aeg end meeskondlikult investeerimisvaldkonnas arendada. Kristjan Liivamägi ehitas seekord septembri lõpus toiminud koolituse üles küsimustele, mille dentsu tiimiliikmed ette saatsid. Lisaks oli muidugi teemaks majanduses keerulistel aegadel varaklasside valik ning majanduse suur pilt, mis investeerimisotsuseid mõjutab,“ tõi Britte esile.


Kõigile soovijatele kinkis dentsu ka Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmetsa uue raamatu „Investeerimisedu põhimõtted.“ Dentsu investeerimishuvilised on lubanud raamatu läbi lugeda detsembri alguseks, mil toimub käsitletud teemade osas arutelu, millele järgneb praktiline workshop.


Kui koolituse läbinutelt küsiti, miks investeerimiskoolitused on olulised ja kasulikud, siis peamiseks põhjuseks toodi tuleviku kindlustamine ning silmaringi laiendamine erinevates majandusharudes.


„Leian, et iga tööandja peab oma inimesi nägema laiemalt kui lihtsalt see roll, mida nad ettevõttes täidavad. Oleme valdkonnas, kus nutikus ning majanduslik mõtlemine on eeldus, et olla edukas partner meie klientidele. On väga äge, et investeerimine meie tiimis nii suurt huvi leiab. Meil on ka väga palju noori kolleege, kes on täna juba investeerimisega alustanud ning seda enam töötab pikk ajahorisont nende kasuks“, räägib Britte dentsu Eesti tiimi kohta.


Dentsu Estonia AS on Eestis üle 25 aasta tegutsenud rahvusvaheline meedia- ja digiagentuuride kett, mille konsolideerimisgrupi koosseisus tegutsevad juhtivad meediaagentuurid Carat ja dentsu X, digitaalmeedia agentuur iProspect ning Eestis ka analüütikaettevõte Data2Decisions. Dentsu Estonia AS-i ning tema konsolideerimisgruppi kuuluvatele tütarettevõtete 2021. aasta käive oli 38,8 miljonit eurot. Eesti kontoris töötab 35 inimest, Baltikumis 130. www.dentsu.ee